IMAT / MOKITA Page 1
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

รายการ
1 เฟืองขับมอเตอร์
2 มอเตอร์เครื่องบด
3 แกนล๊อกเฟืองบด
4 สปริงล๊อคแกน
5 สวิตซ์
6 สวิตซ์
7 ชุดใบมีดบด
8 ฝาครอบเฟืองมอเตอร์
9 ฝาครอบเฟืองมอเตอร์
10 โถบดเมล็ดกาแฟ
11 ฝาโถบดเมล็ดกาแฟ
12 น๊อกล๊อกใบมีด
13 แหวนสปริง
14 CHIERA NUMERATA
15 VITE AUTOFILETTANTE
16 VITE AUTOFILETTANTE
17 VITE A MA
18 สกรู
19
20 ตัวรับ Holder
21 สวิตซ์ บดแมล็ดกาแฟ
22 Outlet ผงกาแฟ
23    ตัวกวาดผงกาแฟ

หมายเหตุ  ราคาเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า